Karta Zielonego Milanówka przyjęta w uchwale!

Ku naszej wielkiej radości i satysfakcji 5 grudnia Rada Miasta przyjęła w formie uchwały Kartę Zielonego Milanówka! To znaczący krok w urzeczywistnianiu idei Miasta-Ogrodu. Raz jeszcze bardzo dziękujemy Wam, dzięki którym Karta powstała i Radzie za jej przyjęcie.

Kartę można przeczytać na m.in. naszej stronie: Karta Zielonego Milanówka