Kim jesteśmy

Joanna Miś-Skrzypczak

Jestem współzałożycielką Musszelki, z wykształcenia anglistką, tłumaczką książek literackich i edukacyjnych, animatorką ekologiczną. Przez ponad dziesięć lat pracowałam w Fundacji Greenpeace, gdzie koordynowałam kampanię „Stop GMO” oraz działałam na rzecz rolnictwa przyjaznego przyrodzie. Jako współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia Kobiet Dakini współorganizowałam artystyczne i edukacyjne wydarzenia, odwołujące się do starych kobiecych mitów i opowieści, w których szacunek wobec Ziemi i żywych istot, a także życie zgodne z naturalnym rytmem stanowią nadrzędną wartość. Ukończyłam seminarium prowadzone metodą Pachamama, będące inicjatywą w ramach koncepcji „Bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie”. Jestem też mamą Marysi, bez której prawdopodobnie nie wpadłabym na pomysł organizowania wydarzeń dla dzieci.

Beata Frankowska-Patrzykont

Jestem współzałożycielką Musszelki, z wykształcenia polonistką, z zawodu opowiadaczką, współzałożycielką Stowarzyszenia Grupa Studnia O., pierwszego w Polsce stowarzyszenia skupiającego artystów opowiadaczy(www.studnia.org), a także Stowarzyszenia Kobiet Dakini, zajmującego się głęboką ekologią i przywracaniem kobiecej duchowości poprzez ożywianie starych mitów i historii (www.dakini.org.pl). Stworzyłam wiele widowisk narracyjnych dla dorosłych i dzieci, z różnych kręgów kulturowych, wśród nich ważne miejsce zajmują projekty związane z lokalną tożsamością. Współtworzę cykliczny Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania, który odbywa się w Instytucie Teatralnym w Warszawie. Współpracuję z wieloma instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi, takimi jak muzea (m.in. Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Etnograficzne, Dom Spotkań z Historią w Warszawie), ośrodki i instytucje kultury (m.in. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Małopolski Instytut Kultury w Krakowie). Uczestniczę również w projektach międzynarodowych, opowiadałam historie z Polski w ramach festiwali w Irlandii, Walii, Szwecji i Grecji. Od wielu lat prowadzę warsztaty opowiadania dla dorosłych, w tym muzealników, nauczycieli, animatorów kultury i edukatorów, oraz dla dzieci.

Kreta2011_263Final_w_Podkowie

_MG_9118


Musszelka jest owocem otwartego serca jej założycielek.  Zrodziła się z naszej miłości do Ziemi  oraz z ciekawości wobec rdzennych kultur z różnych stron świata, z naszych doświadczeń i twórczych działań w Stowarzyszeniu Opowiadaczy Grupa Studnia O. i fundacji Greenpeace, a przede wszystkim z odkryć, jakich dokonałyśmy na wspólnej kobiecej ścieżce, pod kierunkiem naszej duchowej nauczycielki Aniji Miłuńskiej, założycielki Kręgu Córek Matki Ziemi i nieistniejącego już Stowarzyszenia Kobiet Dakini.

.