Edukacja ekologiczna – Ziemia naszym domem

„Ziemia naszym domem” to zajęcia z edukacji ekologicznej prowadzone w duchu głębokiej ekologii (cykl warsztatów lub pojedyncze moduły), które skupiają się na pobudzeniu u dzieci wrażliwości ekologicznej i zrozumieniu tego, czym jest troska o Ziemię i relacja z Nią w kontekście miejsca zamieszkania i konkretnych codziennych działań możliwych do realizacji tu i teraz. Wstępem do zgłębienia wybranych zagadnień ekologicznych są m.in. baśnie z książki  „Opowieści Ziemi”. Dzięki nim ochrona środowiska zyskuje głębszą formę i przestaje być „suchymi” zaleceniami dotyczącymi właściwego traktowania otaczającego nas świata.

Czas trwania pojedynczych warsztatów: 1,5 godziny

Wiek dzieci: 6-9 lat (0-III kl.)

Poszczególne spotkania obejmują następujące tematy:

  1. Tu jest moje miejsce na Ziemi, czyli odkrywamy naszą najbliższą okolicę – jej topografię oraz zwierzęta i rośliny, tworzymy mapę cennych przyrodniczo miejsc mojej okolic;
  2. Bierz, ile potrzebujesz – nie więcej, czyli szanujemy jedzenie, uczymy się, jak wyhodować kiełki;
  3. Wszystko na świecie jest połączone, czyli znajdujemy powiązania ekosystemowe w najbliższym otoczeniu i tworzymy sieć życia,
  4. Serce otwarte na świat, czyli poznajemy prawa zwierząt, (w czasie jesienno-zimowym) robimy szyszki – karmniki dla ptaków;
  5. Pamiętajcie – do drzew się przytulajcie, czyli drzewa mojej okolicy i ich znaczenie w przyrodzie, odkrywamy znaczenie starych i martwych drzew Puszczy Białowieskiej,
  6. Nie wszystkie śmieci to tylko śmieci, czyli dowiadujemy się, co to jest recycling, smog i kompost, robimy kolaż z niepotrzebnych gazet;
  7. Woda słyszy, woda czuje, czyli poznajemy odkrycia dr Masaru Emoto oraz najbliższe akweny wodne i wędrówkę wody do naszych kranów.