Misja Musszelki

W małej muszelce można usłyszeć szum wielkiego oceanu. O czym szumi ocean, jakie historie opowiada? Dawno, dawno temu jego wody spowijały całą Ziemię, później Ziemia zaczęła się z nich wyłaniać i tak powstały rośliny, zwierzęta, ludzie. Wody oceanu pamiętają najstarsze historie świata.

W fundacji Musszelka szukamy starych opowieści z rdzennych kultur z całego świata i tych całkiem młodych od współczesnych twórców, które niosą treści ważne dla Ziemi i tym samym – dla nas. Odkrywamy też sposoby, jak te ponadczasowe przekazy przenosić do codziennego życia, żeby służyły nam wszystkim, również roślinom i zwierzętom.

Głównym celem Musszelki jest edukacja ekologiczna i kulturowa dzieci i młodzieży w duchu głębokiej ekologii. Motto naszych działań wyraża przesłanie Wodza Seathl z plemienia Indian Suquamish do białych ludzi:

W doświadczeniu i pamięci mojego ludu każda igła sosny, każda polana, każde piaszczyste wybrzeże i mgła unosząca się w ciemnym lesie, każdy bzyczący owad są święte. Naucz swoje dzieci tego, czego my uczymy nasze dzieci, że Ziemia jest naszą Matką. Rzeki są naszymi braćmi – gaszą nasze pragnienie i karmią nasze dzieci. Powietrze jest dla nas cenne, ponieważ wszystkie istoty nim oddychają – zwierzęta, drzewa, ludzie. Wiemy, że Ziemia nie należy do człowieka – to człowiek należy do Ziemi. Ludzie nie utkali sieci życia – są w niej tylko nićmi.

Cokolwiek robisz sieci życia, robisz to sobie.

Ziemia jest żywą istotą, naszą Matką. Gdy to czujemy i rozumiemy, otwiera się przed nami możliwość, żeby nawiązać z Nią relację. Rośliny, zwierzęta, ludzie są jej równoważnymi dziećmi. Tak jak w świecie natury istotna jest różnorodność biologiczna, tak samo ta różnorodność (społeczna, kulturowa) cenna jest między nami, ludźmi. Dobrze, gdy działania ekologiczne dla natury idą w parze z troską o naszą wewnętrzną ekologię, bo to dzięki niej nasze działania mają szansę wnieść rzeczywistą i trwałą zmianę do świata.

Musszelka ma siedzibę w Milanówku. Organizujemy wydarzenia, podczas których tradycyjne historie z różnych stron świata ożywają w przekazie ustnym (storytelling). Ich przekaz dopełniają warsztaty ekologiczne. Zapraszamy do współpracy osoby i instytucje (np. szkoły, przedszkola, ośrodki kultury, biblioteki), którym bliskie są nasze wartości lub które chciałyby je poznać.

Musszelka to również wydawnictwo, w ramach którego chcemy wydawać książki inspirowane głęboką ekologią, propagujące postawę szacunku wobec Ziemi i wszystkich żywych istot – zarówno opowieści rdzennych kultur, jak i te współczesne.

Statut fundacji Musszelka