Edukacja kulturowa – Różni ludzie, różne kultury

Proponujemy cykl warsztatów  (lub jeden z wybranych modułów), które mają na celu rozbudzenie w dzieciach potrzeby przekraczania kulturowych stereotypów, rozwijanie myślenia i wrażliwości w duchu tolerancji, poszanowania różnorodności kulturowej, ciekawości i otwartości na świat. Metody, które stosujemy, to storytelling (sztuka opowiadania historii), burza mózgów, mindmapy, działania plastyczne.

Czas trwania pojedynczych warsztatów: 1,5 godziny (2 razy po 45 min.)

Cykl: dwa spotkania w miesiącu, poświęcone jednemu tematowi

Wiek dzieci: 6-9 lat (0-III kl.)

Propozycje tematyczne

  1. Różni ludzie, różne kultury

Zagadnienia: co to jest kultura? Dlaczego są różne kultury? Co ludzi różni od siebie, a co łączy?

Na podstawie książki My, ludzie tworzymy z dziećmi mapę różnic wokół takich kategorii, jak ciało, ubiór, domy, kuchnia, religie,  zwyczaje, języki, przekonania, pokazując, że to dzięki nim świat, w którym żyjemy, jest ciekawy i bogaty.

  1. Polska wielu kultur

Zagadnienia: wielokulturowość, mniejszości

Poznajemy zwyczaje/kulturę mniejszości romskiej, ormiańskiej i żydowskiej w Polsce – skąd w Polsce wzięli się Cyganie, Żydzi i Ormianie i jaki jest ich wkład w kulturę polską. Poznajemy prawa mniejszości. Na podstawie szablonów i wycinanek tworzymy z dziećmi kolorowy pas złożony z symboli wielokulturowej Polski.

  1. Święta w różnych kulturach

Zagadnienia: święta w kulturze, różne zwyczaje, obrzędy, religie, świeckie tradycje

Czym jest święto w kulturze? Jak ludzie świętują w różnych religiach? Dlaczego zarówno podczas chrześcijańskiego Bożego Narodzenia, jak i żydowskiej Chanuki zapalamy światełka? Co łączy Wielkanoc i Pesach i czego symbolem jest jajko? Jak ludzie w różnych kulturach celebrują Święto Zmarłych – w Polsce, na Białorusi, w krajach anglosaskich, w Meksyku?

  1. Swój czy obcy, czyli skąd się biorą wojny

Zagadnienia: naród, nacjonalizm, rasizm, wojna, równe prawa, pokojowi aktywiści

Punktem wyjścia będzie książka „Wróg” – opowieść dla dzieci o tym, skąd się biorą wojny i dlaczego wojna jest najgorszym sposobem rozwiązywania zbiorowych konfliktów. Zastanowimy się, co to jest naród i czym patriotyzm różni się od nacjonalizmu i rasizmu. Przyjrzymy się sylwetkom pokojowych superbohaterów z różnych stron świata, którzy stawali w obronie słabszych i działali na rzecz swojej społeczności/ludu/płci/przyrody bez używania przemocy.

  1. Dzieci w drodze – dawniej i dziś

Zagadnienia: uchodźcy, migracje, dzieci w drodze, gościnność, otwartość, wrażliwość społeczna

Celem zajęć jest pokazanie uniwersalnej kondycji „dzieci w drodze”, budzenie empatii i poczucia wspólnoty losu dzieci „stamtąd i stąd”, modelowanie postaw gościnności i otwartości wobec przybyszów z daleka, w tym dzieci, które w wyniku działań wojennych straciły wszystko i potrzebują pomocy z zewnątrz. Chodzi o odczarowanie słowa „uchodźca”, które często kojarzy się dzieciom źle, budzi lęk i niezrozumienie. Może zamiast generowania lęku i napięcia warto pokazać dzieciom kawałek żywej historii? My, Polacy, również byliśmy uchodźcami…

Zajęcia dla uczniów klas starszych

(kl. IV-VI)

Program merytorycznie będzie pokrywał się z tematyką zajęć dla dzieci młodszych, zmienią się tylko narzędzia edukacyjne. Będzie więcej dyskusji, pracy z mind mapami, własnymi przekonaniami i stereotypami. Podejmiemy też zagadnienie globalności w odniesieniu do kultury, przemysłu i środowiska naturalnego. Przyglądając się działaniom współczesnych aktywistów, będziemy odkrywać, czym jest kultura otwartości i jaki wpływ ma sprzeciw obywatelski na kształtowanie rzeczywistości i świadomości społecznej.