Mazowsze. Moje miejsce na Ziemi

„Mazowsze. Moje miejsce na Ziemi” to autorska minipublikacja, której wydanie stało się możliwe dzięki środkom uzyskanym z WFOŚiGW w Warszawie w ramach zadania „Opowieści Ziemi”. Stanowi lokalne dopełnienie  podręcznika edukacji ekologicznej „Opowieści Ziemi”. Zebrane w niej scenariusze działań ekologicznych i opowieści, adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, nauczycieli i edukatorów, powstały na podstawie warsztatów prowadzonych przez twórczynie fundacji Musszelka na terenie powiatu grodziskiego w latach 2013-2016.

Pobierz PDF

Zadanie „Opowieści Ziemi” – dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13 691,25 zł.

logo_wfośigw