Na 2023 rok

Na nowy rok Musszelka życzy nam wszystkim wolności, takiej wolności, jakiej uczy nas Natura. Przytaczamy słowa Alexandra von Humboldta, niemieckiego naukowca, który w 1800 roku przewidział zmiany klimatyczne, spowodowane działalnością człowieka i stworzył podwaliny współczesnego ruchu ekologicznego. Cytat pochodzi z książki Andrei Wulf, „Człowiek, który zrozumiał naturę”, Wydawnictwo Poznańskie, 2017:
„Natura była nauczycielką Humboldta. A najważniejsza lekcja, jaką oferowała, dotyczyła wolności: <<Natura jest dziedziną wolności>>, twierdził, ponieważ równowagę w przyrodzie tworzy różnorodność, która z kolei może być wzorcem dla prawdy politycznej i moralnej. Wszystko, od najskromniejszego mchu czy owada do słonia czy wyniosłych dębów, ma swoją rolę, a razem tworzy całość. Ludzkość jest tylko małą częścią. Natura sama w sobie jest republiką wolności”.