„W obronie zwierząt – prawo i codzienność” – warsztaty z adw. Karoliną Kuszlewicz

Jesteśmy bardzo szczęśliwe, że możemy zaprosić Was na wykład i warsztaty z adw. Karoliną Kuszlewicz. Jesteśmy też pewne, że spotkanie z adw. Kuszlewicz pomoże nam lepiej działać na rzecz zwierząt, bo wiedza z dziedziny praw zwierząt połączona z sercem może czynić cuda.

Warsztat przeznaczony jest dla mieszkanek i mieszkańców Milanówka, którzy pragną wzmocnić swoją wiedzę i kompetencje w zakresie niesienia pomocy zwierzętom. Wezmą w nim udział także pracowniczki i pracownicy Straży Miejskiej i Referatu Ochrony Środowiska.

Warsztat będzie podzielony na 4 części:

  1. Czym są sprawy zwierząt?

W tej części warsztat będzie obejmować zmapowanie najważniejszych spraw, pochodzących zarówno z praktyki prowadzącej, jak i tych, które dla mieszkańców Milanówka oraz urzędu i straży miejskiej pozostają najistotniejsze, najbardziej problematyczne, najpilniejsze do rozwiązania.

  1. Jak prawo może chronić zwierzęta przed przemocą?

W tej części warsztatu grupa pracować będzie nad zagadnieniami związanymi z przestępstwami i wykroczeniami przeciwko zwierzętom domowym (np. utrzymywanie psa w rażącym zaniedbaniu, utrzymywanie psów na łańcuchach, zaniechanie leczenia choroby kota).

  1. Jak działać w sytuacjach, w którym dobro zwierząt jest naruszane?

W tej części grupa zajmować się będzie poznaniem najważniejszych procedur związanych z reagowaniem na krzywdę zwierząt (kto i za co jest odpowiedzialny).

  1. „Niewidzialni mieszkańcy” – o zwierzętach bezdomnych i dzikich.

W tej części warsztat skoncentruje się na zwierzętach, które są często pomijane w kontekście pomocy humanitarnej – zwierzętach bezdomnych, a także dzikich.

SPOTKANIE JEST BEZPŁATNE, ALE OBOWIĄZUJĄ ZAPISY! Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy: kontakt@musszelka.pl lub telefoniczny: 518 130 030.

ZAPRASZAMY!

ZADANIE PUBLICZNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY MILANÓWEK.