m5

Przekazanie „Opowieści” Pani Wiesławie Kwiatkowskiej