m2

Przekazanie „Opowieści” Pani Małgorzacie Trębińskiej