7f7b23cc3d05a1f4bccc69cef07172e1

Sadzimy brzózkę na znak początku naszych spotkań