Opowieści Ziemi w CKiO w Podkowie Leśnej

Jeszcze jako grupa nieformalna od 01.06.2013 do 31.05.2014 Musszelka przeprowadziła cykl widowisk narracyjnych i warsztatów ekologicznych w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej „Opowieści Ziemi”, przy wsparciu ze środków UE oś 4 LEADER PROW 2007-2013. Więcej: Warsztaty w CKiO