Opowieści Ziemi – edukacja ekologiczna i kulturowa

 

„Opowieści Ziemi” to projekt obejmujący cykl spotkań o charakterze artystyczno-edukacyjnym, podczas których tradycyjne historie z różnych stron świata ożywają w przekazie ustnym, w połączeniu z dopełniającymi ich przekaz praktycznymi działaniami warsztatowymi prowadzonymi w duchu głębokiej ekologii, poruszającymi m.in. takie zagadnienia jak potrzebę i obowiązek ludzi troski o Ziemię, niemarnowanie jedzenia, połączenia ekosystemowe, szacunek i współczucie dla zwierząt, właściwe obchodzenie się ze śmieciami, m.in. w kontekście relacji sąsiedzkich, recycling, ochronę drzew.

Inspiracją do projektu stała się książka „The Barefoot Books of Earth Tales” Dawn Casey, która zawiera zbiór siedmiu ponadczasowych opowiadań pochodzących z rdzennych kultur z całego świata, których wspólnym motywem jest relacja z Ziemią – wątek wciąż centralny dla wielu społeczności. Chociaż opowieści te powstały dawno temu w odległych miejscach na Ziemi, ich treści są wciąż aktualne, a ich przekaz można urzeczywistniać tu i teraz w naszym najbliższym otoczeniu.

Więcej na temat projektu:

Opis projektu

Warsztaty