„Opowieści Ziemi” – warsztaty edukacji ekologicznej dla dzieci i nauczycieli