Białowieskie Dni Kultury Pokoju

Zapraszamy dzieci i dorosłych na opowieść z Indii o dzielnej Amricie, która uratowała prastary las. Po opowieści odbędą się warsztaty ekologiczne. Porozmawiamy o obrońcach drzew na całym świecie, dowiemy się, dlaczego stare, a nawet martwe drzewa są ważne i życiodajne. Pomalujemy ręce henną i ułożymy mandalę drzewa.

Musszelka dla Puszczy Białowieskiej

Miejsce: Stary Młyn w skansenie w Białowieży

Czas: 13.08. (niedziela), godz. 9:00