„Opowieści Ziemi” w Urzędzie Miasta Milanówka

16 listopada podczas posiedzenia komisji branżowych Rady Miasta Milanówka nastąpiło uroczyste przekazanie książek „Opowieści Ziemi” i publikacji autorskiej „Mazowsze. Moje miejsce na Ziemi” Pani Wiesławie Kwiatkowskiej – Burmistrz Milanówka, Pani Małgorzacie Trębińskiej – Przewodniczącej Rady Miasta i radnym, Pani Katarzynie Wąsińskiej – Jano – Kierownik Referatu Oświaty, dyrektorom podstawowych szkół publicznych i Pani Ewelinie Pawłowskiej – Dyrektor Biblioteki Publicznej. Już wkrótce obie publikacje trafią do dzieci z klas I – III ze wszystkich trzech szkół.

Dziękujemy za bardzo dobrą współpracę na rzecz propagowania edukacji ekologicznej z pomocą „Opowieści Ziemi”!

Więcej: Przekazanie wydawnictw

 

„Opowieści Ziemi” – dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13 691,25 zł.

 

logo_wfośigw