„Opowieści Ziemi – warsztaty edukacji ekologicznej dla dzieci i nauczycieli”

„Opowieści Ziemi – warsztaty edukacji ekologicznej dla dzieci i nauczycieli” uzyskało dofinansowanie ze środków przyznanych przez Burmistrza Miasta Milanówka w trybie małego zlecenia w 2016 r. Jego celem jest przekazanie nauczycielom i edukatorom z Milanówka i okolic autorskich metod pracy z edukacji ekologicznej liderek Musszelki. Spotkania obejmują zajęcia z nauczycielami i lekcje pokazowe w trzech publicznych szkołach podstawowych Milanówka.

Więcej: Opowieści Ziemi – warsztaty dla nauczycieli

Milanówek herb