„Opowieści Ziemi” – warsztaty edukacji ekologicznej dla dzieci i nauczycieli

We wrześniu zaczynamy warsztaty edukacji ekologicznej „Opowieści Ziemi”, na które zapraszamy nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, edukatorów i animatorów z Milanówka i okolic.

Pierwsze spotkanie: 24 września, godz. 11.00-14.00,

Biblioteka Publiczna, ul. Spacerowa 4, Milanówek

Kolejne spotkania: wrzesień-listopad 2016

Milanówek (sala konferencyjna UM, publiczne szkoły podstawowe)

WSTĘP WOLNY

Warsztaty edukacji ekologicznej dla dzieci i nauczycieli to jedna z trzech części projektu „Opowieści Ziemi”, realizowanego w 2016 roku przez fundację Musszelka, przy współpracy z Urzędem Miasta Milanówka.

W wyniku projektu nauczyciele i edukatorzy z terenu Milanówka (i z wybranych placówek z Trójmiasta Ogrodów) zyskają nowatorskie metody prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy I-III).

Warsztaty będą realizowane na podstawie polskiej edycji podręcznika edukacji ekologicznej „Opowieści Ziemi”, z uwzględnieniem specyfiki lokalnego ekosystemu. Każdy z uczestników na zakończenie kursu otrzyma 1 egzemplarz książki. Szkoły biorące udział w projekcie również otrzymają książki do szkolnej biblioteki.

 

Struktura warsztatów:

–  dwa warsztaty edukacyjne dla nauczycieli (1 x 3h, 1 x 2h) – Sala konferencyjna UM

– trzy warsztaty pokazowe, z udziałem dzieci z wybranych klas I–III oraz nauczycieli w roli obserwatorów, na terenie trzech publicznych szkół podstawowych,

Warsztaty, przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli i edukatorów odbędą się przed i po zajęciach z udziałem dzieci, tak aby możliwe było pole do wymiany wniosków, spostrzeżeń, pytań.

Tematyka warsztatów:

– sposoby troszczenia się o Ziemię, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca swojego zamieszkania, i wszystkich jej mieszkańców – rośliny i zwierzęta, bogactwo fauny i flory naszej najbliższej okolicy (powiat grodziski) oraz formy właściwej opieki nad nimi,

– szacunek do jedzenia i niemarnowanie go; dobre nawyki w gospodarowaniu żywnością w codziennej praktyce,

–  sieć najbliższych połączeń ekosystemowych, mój wpływ na nie,

–  szacunek i współczucie dla zwierząt na przykładzie ptaków powiatu grodziskiego; poznajemy ich zwyczaje i sposoby właściwego dokarmiania,

–  zasady segregowania śmieci, robienia kompostu oraz instrumentów muzycznych i zabawek z odpadów (recycling),

–  ochrona drzew – drzewa mojej okolicy i ich znaczenie w przyrodzie.

 

Metody wykorzystywane podczas warsztatów:

– storytelling (sztuka opowiadania historii) jako forma angażująca emocje i wyobraźnię – podstawowe zasady ustnej opowieści (intensywność, bezpośredniość, muzyczność),

– interaktywność jako forma budowania kontaktu z uczestnikami (tworzenie wspólnej „mapy mojego miejsca na Ziemi”, tkanie sieci powiązań),

– angażowanie wszystkich zmysłów w edukacji ekologicznej (zwłaszcza przez dotyk, zapach, smak),

– uprawa i pielęgnacja „małego ogrodu” (ziarna, sadzonki, kiełki, zioła),

– budowanie relacji z Ziemią (roślinami, zwierzętami) opartej na szacunku i podmiotowości.

Zapisy: Joanna Miś-Skrzypczak joanna.m.s@musszelka.pl, tel.: 513 172 538

PARTNERZY: 

Urząd Miasta Milanówka, Zespół Szkół Gminnych nr 1 im. ks. Piotra Skargi, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej, Zespół Szkół Gminnych nr 3 im. Fryderyka Chopina, Musszelka

 

Zadanie „Opowieści Ziemi – warsztaty edukacji ekologicznej dla dzieci i nauczycieli” jest współfinansowane ze środków przyznanych przez Burmistrza Miasta Milanówka w trybie małego zlecenia w 2016.