Kończymy projekt, pozostajemy z drzewami

Nasz projekt „Drzewa cenniejsze niż złoto” dobiegł końca. Ale nie ustają nasze troska i fascynacja drzewami. To, jak jesteśmy połączeni i zależni od drzew, starałyśmy się przez ostatnie dwa lata – dzięki współpracy z licznymi naukowcami i naukowczyniami, artystami i artystkami, aktywistami i aktywistkami – pokazać na wiele sposobów.
Zależności te dostrzegł już Alexander von Humboldt, niemiecki naukowiec, który w 1800 roku przewidział zmiany klimatyczne spowodowane działalnością człowieka, podważając tym samym dominujący (również w naszych czasach) pogląd o oddzieleniu człowieka od natury:
„Humboldt szukał <<związków, które łączyły wszystkie fenomeny i siły natury>>. (…) Kiedy wymieniał trzy sposoby, na jakie rodzaj ludzki wpływał na klimat, wskazał wycinanie lasów, bezlitosną irygację i, być moze najbardziej proroczo, <<wielkie masy pary i gazu>>, wytwarzane przez ośrodki przemysłowe. Nikt przed Humboldtem nie patrzył w ten sposób na związki człowieka z naturą”. (cyt. za Andrea Wulf, Człowiek, który zrozumiał naturę, Wydawnictwo Poznańskie, 2017)
Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie brali udział w naszym projekcie i dzięki którym mogłyśmy nasz projekt zrealizować 💚💚💚🌳🌲🌿🍀😘