Spotkania informacyjne o projekcie

W marcu odbyłyśmy dwa spotkania informacyjne o naszym projekcie. 25 marca podczas posiedzenia Komisji Edukacji Rady przedstawiałyśmy zaplanowane wydarzenia radnym, urzędnikom i dyrektorom szkół. 26 marca spotkałyśmy się online z mieszkańcami. Tu znajduje się prezentacja ze spotkania, w której przedstawiłyśmy główne wydarzenia: Drzewa cenniejsze niż złoto

Zapraszamy do wspólnego działania dla przyrody Milanówka, dla nas!