Cytat na rok 2021

Wciąż jesteśmy pod ogromnym wrażeniem lektury „Pieśni Ziemi” Robin Wall Kimmerer. Cytat na rok 2021 od Musszelki to oświadczenie Indiańskiego Zrzeszenia Przyrodniczego, które autorka zamieściła w tej książce:
„Zachodnia nauka i technologia, choć działające odpowiednio do obecnej skali degradacji, dysponują ograniczonym aparatem pojęciowym i metodologicznym – to „głowa i dłonie” odnowy. Indiańska duchowość jest „sercem”, które prowadzi głowę i dłonie (…). Przetrwanie kultury zależy od zdrowia natury i zdrowych, odpowiedzialnych relacji między ludźmi a naturą. Tradycyjne obowiązki opiekuńcze, które utrzymywały ją w dobrostanie, należy rozszerzyć tak, aby obejmowały również jej odnowę. Odnowa ekologiczna jest nierozerwalnie związana z odnową kultury i duchowości oraz z duchowymi obowiązkami opieki nad światem i troski o jego odrodzenie.”