Ziemia naszym domem! Warsztaty z edukacji globalnej

To trzymiesięczny projekt zrealizowany w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej z udziałem uczniów klasy IV. Podczas warsztatów podejmowaliśmy m.in. zagadnienia związane ze zmianami klimatu, różnorodnością biologiczną i wyborami konsumenckimi w kontekście zanikania gatunków roślin i zwierząt, sprawiedliwości społecznej, zaśmiecenia świata i poszanowania zasobów naturalnych. Ich zwieńczeniem były spotkania finałowe w szkole i Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej z udziałem muzyków z Armenii i Syrii Narine Azaryan i Adeba Chamoun.

Projekt był współfinansowany w ramach współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.