Zrównoważony rozwój Milanówka – list otwarty do Burmistrza i Przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Musszelka wraz z innymi lokalnymi i ogólnopolskimi organizacjami przekazały do Urzędu Miasta list otwarty w sprawie zrównoważonego rozwoju naszego miasta. Na przestrzeni lat powstało wiele dokumentów na ten temat, wszystkie z nich wyznaczają ten sam cel, jakim jest zrównoważony rozwój Milanówka. Gdzie, jak nie w Mieście Ogrodzie miałby być zrealizowany? Gdzie, jak nie w Mieście Ogrodzie przyroda powinna być należycie chroniona? Zależy nam, żeby w końcu ten cel stał się rzeczywistością.

Cały dokument: List 15.04.2019