Mozaika! Spotkania kulturowe

„Mozaika! Spotkania kulturowe” to projekt obejmujący cztery wydarzenia adresowane do dzieci w wielu 6-10 lat oraz ich opiekunów, do którego mottem stały się słowa pisarza Tiziano Terzaniego: „…jeśli różnorodność biologiczna konieczna jest do życia na Ziemi, różnorodność kulturową należy uznać za niezbędną dla zdrowia psychicznego człowieka”.

Podczas spotkań wspólnie odkrywaliśmy, jakim bogactwem była wielokulturowość dawnej Polski oraz jak nasze polskie zwyczaje są połączone i poprzeplatane z wątkami z różnych tradycji. Nie stroniliśmy od teraźniejszości, pokazując sens i przyczyny współczesnych migracji. Uczyłyśmy dzieci, że dobrze pojęty patriotyzm nie ma nic wspólnego z ksenofobią, a na akceptacji różnorodności w społeczności lokalnej możemy tylko zyskać, również kulturowo.

W trakcie trwania projektu odwiedziłyśmy dzieci z Ośrodka dla Cudzoziemców na Dębaku, którym przekazałyśmy mozaikowe kartki z życzeniami dobrego pobytu w Polsce od uczestników projektu.

Projekt został dofinansowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna i powstał we współpracy z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej oraz firmą Iksel z Milanówka.