SP 340

„Opowieści” w Szkole Podstawowej nr 340 im. B. Molskiego