Opis

„Opowieści Ziemi” to projekt obejmujący cykl spotkań o charakterze artystyczno-edukacyjnym, podczas których tradycyjne historie z różnych stron świata ożywają w przekazie ustnym, w połączeniu z dopełniającymi ich przekaz praktycznymi działaniami warsztatowymi prowadzonymi w duchu głębokiej ekologii.

Wszystkie historie opowiadają o Ziemi, która jest naszą wspólną Matką, pokazując, że ekologia była i jest integralną częścią wielu tradycyjnych kultur. Jest wśród nich hinduska opowieść o dziewczynce, która uratowała prastary las, będąca inspiracją dla Mahatmy Gandhiego i jego filozofii „non violence”; indiańska opowieść o potrzebie wspólnotowego działania, by Matka Ziemia dalej mogła rodzić swoje owoce; walijska opowieść o śmieciach, recyclingu i szacunku wobec innych istot, afrykańska opowieść o elementarnej zasadzie „bierz, ile potrzebujesz, nie więcej”, opowieść z Bali o tym, że wszystko na tym świecie jest połączone.

Nasz projekt zwraca uwagę na te zagadnienia, umiejscawiając je zarówno w kontekście lokalnym, jak i szerszym kontekście Ziemi jako naszej wspólnej Matki oraz dąży do wykształcenia w odbiorcach – dzieciach i dorosłych – postawy ekologicznej.

„Opowieści Ziemi” przybliżają popularny w Europie nurt sztuki opowiadania historii poprzez aktywne współuczestnictwo dzieci i ich opiekunów w widowiskach narracyjnych. Opowieści spełniają wówczas funkcję integrującą społeczność lokalną, budując sytuacje wspólne dla różnych pokoleń.

„Opowieści Ziemi” są okazją do poznania różnorodności i bogactwa innych kultur zarówno przez kontakt z ustnymi opowieściami, jak i etniczną muzyką na żywo – do projektu angażujemy muzyków związanych z danym kręgiem kulturowym, tak by edukacja ekologiczna była połączona z muzyczną edukacją kulturową, m.in. przez wspólne śpiewanie etnicznych pieśni, a także uwrażliwiała na sztukę odległych kultur.

Projekt wieńczy wydarzenie finałowe, podczas którego uczestnicy warsztatów samodzielnie, pod kierunkiem opowiadaczki, opowiadają wybrane historie lokalnej społeczności, wplatając w nie znaczące ekologicznie lokalne miejsca oraz pokazują efekty pracy warsztatowej, połączone ze wspólnym śpiewaniem, tańcami korowodowymi, dobrymi praktykami ekologicznymi i zdrową, piknikową ucztą.

Kiedyś ludzie zbierali się po to, by posłuchać opowieści. Młodzi i starzy, rodzice, dziadkowie i dzieci. Razem się śmiali i razem płakali, czerpiąc z wysłuchanych historii mądrość i wspólnie celebrowaną przyjemność, a opowiadacze (storytellerzy) byli i są często liderami społecznymi, którzy w ten twórczy, angażujący słuchaczy sposób wprowadzają swoją społeczność w świat ważnych wartości, takich jak głęboka ekologia, szacunek wobec Ziemi, a także innych kultur.